Rangesponsor

Ågesta tycker det är viktigt att hålla en hög standard på rangen. I den ingår att bollarna och mattor håller en hög standard. Har du lust att hjälpa oss att bli bättre så finns det möjlighet att få din logo att synas på våra bollar. Vi kommer även att förbättra mål och skylta upp så att våra rangesponsorer syns.

Är du intresserad av att ha din logo på våra rangebollar eller synas med ditt företagsnamn på en skylt placerad på rangen.

För kontakt ring, kansliet på 08-447 33 32 eller mejla,info@agestagk.se