Info om att sälja eller hyra ut spelrätt

Spelrättsbestämmelser

Ågesta Golfklubb är en ideell idrottsförening som bedriver golfspel i olika former.

Som medlem på Ågesta kan man erhålla rätt till spel på Ågestas golfbanor. Spelrätterna styrs av golfklubbens stadgar och administreras av golfklubbens styrelse och av styrelsen utsedda personer.

Spelrättsbevis för spel på Ågestas 18-hålsbana krävs från det kalenderår man fyller 30 år. Spelrättsbevis kan endast erhållas av fysisk person.

Vid köp av en spelrätt görs per automatik en medlemsansökan i medlemskategori Standard eller Vardag vilket administreras av golfklubbens kansli. Medlemskapet i Ågesta Golfklubb regleras av golfklubbens stadgar.

I dokumentet nedan kan du läsa mer om bestämmelser som gäller för innehavare av spelrättsbevis.

MVH/Ågesta GK

Att sälja sin spelrätt

1. Annonsera ut din spelrätt via vår hemsida eller tex Blocket.

2. När du får tag på en person som är intresserad av att köpa din spelrätt så fyller ni i nedan överlåtelseblankett. Ni kommer själva överens om priset för spelrätten.

3. Därefter måste du eller personen som köper se till att dokumentet kommer oss tillhanda. Antingen kan ni scanna och maila in dokumentet till info@agestagk.se eller posta och skicka till:

Ågesta Golfklubb
Vidjavägen 3, 123 52 Farsta

4. Så fort vi fått in blanketten registrerar vi den nya personen som medlem och gör ett utträde på säljaren. Spelrätten flyttas över digitalt till den nya ägaren.

Kom ihåg att du som ägare till spelrätten är alltid betalningsskyldig för de avgifter som är kopplade till spelrättsägandet.

Att hyra ut sin spelrätt

Medlem med spelrätt kan upplåta (hyra ut) denna till annan person för helt kalenderår. Uthyrning kan inte ske om årsavgiften för kommande säsong är betald.

1. Annonsera ut din spelrätt till uthyrning genom vår hemsida eller t ex blocket.

2. När du får tag på en person som är intresserad av att hyra din spelrätt så fyller ni i upplåtningsblanketten nedan.

3. Därefter måste du eller personen som hyr se till att dokumentet kommer oss tillhanda. Antingen kan ni scanna och maila in dokumentet till info@agestagk.se eller posta och skicka till:

Ågesta Golfklubb
Vidjavägen 3, 123 52 Farsta

4. Så fort vi fått in upplåtelseblanketten registrerar vi den nya personen som hyrmedlem och den andra som uthyrare. 

Den som hyr betalar medlems- och spelavgift till klubben och blir aktiv medlem under hyrperioden. Personen som hyr ut betalar medlemsavgift på 1000 kr och är medlem utan fritt spel under uthyrningsperioden.